Products

Thành lập tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2018, Syno Việt Nam là công ty con của Syno International. Chúng tôi cung cấp các giải pháp CDaaS (Consumer Data As a Service) để các tổ chức định hướng dữ liệu đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn.

syno-cloud

Syno manager

Hệ thống giới thiệu và quản lý quá trình sử dụng các sản phẩm của Syno

Cho phép quản lý tài khoản và các kho dữ liệu. Giúp quản lý các dự án của khách hàng, tích hợp các công cụ liên quan đến hoá đơn.

syno-manager

Syno panel

Hệ thống tạo và quản lý đáp viên hoặc cộng đồng người dùng.

Hệ thống cho phép khách hàng tạo landing page thu hút người đăng nhập, quản lý và hỗ trợ người tham gia cộng đồng.

Những người trong cộng đồng có thể nhận lời mời các bản điều tra, từ đó nhận được phần quà từ các doanh nghiệp có nhu cầu thu thập dữ liệu.

Hệ thống giúp khách hàng có thêm một nguồn doanh thu mới, từ phần trăm các phần quà mà đáp viên nhận được. Hệ thống cũng giúp khách hàng hiểu hơn về cộng đồng người dùng, thu thập loại dữ liệu như thông tin phản hồi khách hàng, thông tin lý lịch của những người trong cộng đồng.

syno-panel

Syno Tool

Hệ thống tạo các bản điều tra online

Hệ thống cho phép khách hàng tạo bảo điều tra, hỗ trợ đa ngôn ngữ, tích hợp với hệ thống đáp viên lớn nhất thế giới (Cint).

Khách hàng có thể trích xuất dữ lieu dưới nhiều định dạng, dễ dàng theo dõi tiến độ thu thập dữ liệu.

Hỗ trợ xây dựng dashboard tuỳ theo yêu cầu khách hàng. Hệ thống được sử dụng cho khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau : marketing agency, publisher, khách sạn, công ty tư vấn, … tại nhiều quốc gia trên thế giới.

syno-tool

Syno Library

Hệ thống tập trung dữ liệu người dùng từ nhiều nguồn khác nhau

Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu từ các sản phẩm khác trong hệ sinh thái SynoCloud, đồng thời có thể tích hợp nguồn dữ liệu này với các công cụ BI hoặc giải pháp customize dashboard của SynoTool

syno-library

Syno audience

Giải pháp mở rộng dữ liệu 1st party Data.

Dựa trên công nghệ cookies, hệ thống cho phép so khớp dữ liệu thuộc tính đáp viên của chúng tôi với dữ liệu của những người truy cập vào website của khách hàng.

Từ đó, khách hàng nhận thêm được nguồn dữ liệu mới mà mà các công cụ tracking marketing không thu thập được.

syno-audience

Syno answer

Giải pháp tối ưu chi phí điều tra thị trường.

Hệ thống cho phép khách hàng có thể tiến hành nghiên cứu thị trường cùng với khách hàng khác để giảm thiểu chi phí. Syno tập hợp câu hỏi của các khách hàng khác nhau, bổ sung các câu hỏi nhân khẩu học đảm bảo đủ dữ liệu cần thiết.

Dữ liệu thu thập được từ 1000 người khác nhau. Hố trợ trên 25 quốc gia khác nhau. Dữ liệu của mỗi khách hàng được bảo mật, và đảm bảo không bị rò rỉ thông tin với khách hàng khác.

syno-answer

Liên hệ